Удосконалення управління та продажу активів: ІЗІ взяв участь в публічному обговоренні законопроєкту №8311

На заході було представлено концепцію та основні положення законопроекту.

Серед іншого це наступні зміни:

📌Реалізація активів здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів в Електронній торговій системі (ЕТС).

📌Грошові кошти, отримані від реалізації активів одразу спрямовуються на купівлю військових ОВДП.

📌Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в Електронній торговій системі.

ІЗІ загалом підтримує наміри удосконалення процедур управління та продажу арештованих активів. Разом з тим, деякі пропозиції та положення законопроєкту слід доопрацювати під час підготовки до другого читання, зокрема:

📌Переглянути пропозицію щодо доповнення Закону України “Про санкції” альтернативною до конфіскації санкцією у виді примусової реалізації активів (застосувавши АБО).Відсутність будь-яких критеріїв між вибором одного з двох видів санкцій – конфіскації чи примусової реалізації наділяє надмірними повноваженнями Мін’юст та ВАКС.

📌Вдосконалити механізм реалізації нерухомого майна без згоди власника до відповідного судового рішення, адже це фактично скасовує важливу гарантію непорушення прав осіб,стосовно яких не було винесене остаточне судове рішення.

📌Доопрацювати можливість передачі активів від АРМА до інших суб’єктів господарювання за рішенням КМУ.

В публічному обговоренні законопроєкту також взяли участь народні депутати, представники Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Мінстерства фінансів України, АРМА та Transparency International Ukraine.

Детальніше читайте у нашому висновку:

Висновок до законопроєкту 8311

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активами

Резюме

Законопроєктом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо управління та продажу активів.

Аналіз запропонованих змін

Основні законодавчі зміни полягають у такому:

– В Законі України “Про санкції” пропонується передбачити нову санкцію:

“1-1) Стягнення в дохід держави або примусова реалізація активів …”.

– Законом про АРМА визначено, що АРМА отримує активи щодо яких ухвалено рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції” у вигляді примусової реалізації активів. Саме вона уповноважена їх реалізовувати.

– Передача активів в управління здійснюється за результатами конкурсу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

– Реалізація активів здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів в Електронній торговій системі (ЕТС). На рівні Закону про АРМА виписано порядок проведення аукціону.

– Грошові кошти, отримані від реалізації активів (пункт 1-1 частини першої статті 4) одразу спрямовуються на купівлю військових ОВДП.

– Надано місяць на оприлюднення даних Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

– Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі. Тобто майно арештоване в рамках виконавчих проваджень реалізується в ЕТС. Порядок реалізації визначений у Законі України “Про виконавче провадження”.

– Якщо предметом іпотеки є земельна ділянка або право користування нею, то реалізація такого предмета іпотеки здійснюється виключно на земельних торгах, що проводяться відповідно до Земельного кодексу України з урахуванням положень цього Закону та Закону України “Про виконавче провадження”. Порядок визначений у Законі України “Про іпотеку”.

Зауваження

1. Примусова реалізація активів не є видом санкції у розумінні Закону України “Про санкції”, а рішення про примусову реалізацію повинен приймати не суд.

Не зовсім вдалою видається ідея доповнення п. 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України “Про санкції” новим видом “Стягнення в дохід держави або примусова реалізація активів …”.

По-перше, порушується логіка формального відображення видів санкцій в Законі, де кожен пункт містить одну санкцію. Натомість, пропонується в одному пункті передбачити одразу два види санкцій.

По-друге, в Законі та в інших актах, які містять посилання на цей пункт, передбачається лише можливість альтернативного застосування обох санкцій – або “стягнення в дохід держави активів” або “примусова реалізація активів”Окрім цього, новою редакцією ст. 5 Закону та ст. 283-1 Кодексу адміністративного судочинства визначено, що Міністерство юстиції подає позов до ВАКС в якому просить застосувати лише одну з цих санкцій.

Вважаємо, що застосування примусової реалізації активів без їх попереднього стягнення в дохід держави неможливе оскільки фактично відсутнє рішення про перехід права власності на ці активи.

По-третє, примусова реалізація за своєю суттю не є певним видом правообмеження, на відміну від експропріації активу. Реалізація є логічним продовженням, способом виконання рішення про стягнення активу в дохід держави. Тому, покладення на суд функції з фактичного управління активами здається нелогічним. Суд повинен здійснювати експропріацію, перевіряючи при цьому легітимність і співмірність втручання держави в право власності, а подальшу долю такого “стягнутого” активу має визначати орган виконавчої влади.

Рекомендуємо не вносити вказаних змін до Закону України “Про санкції” та залишити повноваження визначати суб’єкта, порядок та спосіб виконання судового рішення за КМУ, в тому числі необхідність примусової реалізації активів, внесши відповідні зміни до абзацу 2 ч. 3 ст. 5-1 Закону.

2. В Законі про АРМА відсутня підстава для передачі конфіскованих ВАКС активів в управління АРМА.

Відповідно до абзацу 2 ч. 3 ст. 5-1 Закону України “Про санкції” Кабінет Міністрів України уповноважений доручити здійснення заходів, пов’язаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави як санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Водночас, в законопроєкті пропонується передавати в управління АРМА активи, щодо яких ухвалено рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції” у вигляді примусової реалізації активів.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 19 Закону України про АРМА “Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Натомість відсутня така підстава як рішення ВАКС. З урахуванням викладеного вище зауваження, необхідно в Законі про АРМА визначити повноваження АРМА управляти активом, стягненим в дохід держави за рішенням ВАКС. Разом з тим, необхідно доповнити підстави на яких АРМА зможе прийняти в управління такий актив – за рішенням ВАКС чи дорученням КМУ.

3. Дозволяється реалізація нерухомого майна без згоди власника до відповідного судового рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону про АРМА нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Натомість законопроєктом ця норма виключається та, фактично, дозволяється реалізація активів без згоди власника до відповідного судового рішення. Таке законодавче рішення є ризикованим та скасовує важливу гарантію непорушення прав осіб стосовно яких не було винесене остаточне судове рішення.

Рекомендуємо залишити норму в чинній редакції.

4. Відсутність диференціації визначення розміру винагороди оператора ЕТС.

Новою ч. 5-1 ст. 21 Закону про АРМА пропонується визначити, що розмір винагороди оператора електронного майданчика становить 5 відсотків від ціни продажу лота. Функціонування та розвиток ЕТС забезпечуються за рахунок плати на розвиток ЕТС, що становить 30 відсотків від суми винагороди оператора електронного майданчика.

Слід врахувати, що ціна лота може бути дуже високою. Тоді, наприклад при продажі лоту вартістю 1 млрд грн. оператор електронного майданчика отримає винагороду у сумі 50 млн грн. Така винагорода видається зависокою.

З метою економії державних коштів, отриманих від продажів активів, слід якимось чином обмежити можливість отримання надмірних винагород оператором електронного майданчика, наприклад встановити градацію такої винагороди в залежності від суми лоту.

5. Неточність формулювання щодо моменту виникнення правових наслідків судового рішення.

У законопроєкті пропонується доповнити п. 2-2 Прикінцевих та перехідних положень Закону про АРМА положенням, яким визначено, що активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування примусової реалізації як санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”, підлягають передачі Національному агентству протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення (набрання законної сили) вищевказаним рішенням суду для реалізації без згоди власника відповідно до статті 21 цього Закону.

Необхідно звернути увагу, що день ухвалення судового рішення та день набрання ним законної сили можуть не співпадати. Правові наслідки повинні виникати саме з дня набрання законної сили судового рішення. Рекомендуємо виправити вказаний недолік.

Висновок

Інститут законодавчих ідей підтримує законопроєкт за умови врахування всіх наданих зауважень.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”