Policy Brief Оцінка стану виконання антикорупційної програми Рахункової палати

Цей policy brief представляє результати незалежного громадського моніторингу стану виконання
антикорупційної програми Рахункової палати на 2019-2021 роки. Автори оцінили ефективність
реалізації визначених антикорупційною програмою заходів для усунення (мінімізації) виявлених
корупційних ризиків. Дослідження також передбачає рекомендації щодо підвищення якості оцінки
корупційних ризиків та антикорупційної програми. Усі виділення та підкреслення зробили автори
дослідження.