Огляд корупціогенних факторів в закордонній практиці проведення антикорупційної експертизи – шляхи вдосконалення законодавства України

Проводячи це дослідження, наша організація – Інститут законодавчих ідей ставить собі за мету удосконалити існуючу класифікацію корупціогенних факторів, що представлена у діючій українській Методології за рахунок попереднього аналізу закордонного досвіду та формування пропозицій щодо перейняття корупціогенних факторів, які використовуються закордоном при аналізі нормативних актів. Це допоможе проведенню антикорупційної експертизи як чинних так і проектів нормативно-правових національного законодавства актів в майбутньому.

Метою роботи є пошук існуючих підходів до видів та типології корупціогенних факторів за кордоном для виявлення тих, що зможуть бути застосовані при здійснення антикорупційного нормативного аналізу в Украіні.

Ключове питання полягає в наявності або відсутності корупціогенних факторів та їх класифікацій у методологіях проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів за кордоном.

Антикорупційна експертиза проводиться в багатьох зарубіжних країнах окремо від правової експертизи нормативно-правових актів. Створено спеціальні органи, які її проводять. Визначено порядок та методологію її проведення. Окрім того, на рівні нормативно-правових актів закріплено корупціогенні фактори, які стають основою рішення про відповідність або невідповідність проєкту нормативно-правового акта вимогам антикорупційного законодавства тієї чи іншої країни. Таке рішення носить обов’язковий характер, а суб’єктами, що проводять антикорупційну експертизу, здійснюється моніторинг врахування результатів антикорупційної експертизи.

Враховуючи різноманіття підходів до проведення антикорупційної експертизи, до типів та видів корупціогенних факторів варто зробити висновок про те, що антикорупційна експертиза в іноземних державах є важливою складовою аналізу проекту нормативно-правового акта перед його прийняттям відповідним суб’єктом.

Даним дослідженням рекомендується врахувати положення методологій проведення антикорупційної експертизи в іноземних державах з метою вдосконалення методології проведення антикорупційної експертизи в Україні.