Дослідження ефективності реалізації антикорупційної програми Рахункової палати

Це дослідження представляє результати незалежного громадського моніторингу стану виконання
антикорупційної програми Рахункової палати на 2019-2021 роки. Автори оцінили ефективність
реалізації визначених антикорупційною програмою заходів для усунення (мінімізації) виявлених
корупційних ризиків. Дослідження також передбачає рекомендації щодо підвищення якості оцінки
корупційних ризиків та антикорупційної програми. Усі виділення та підкреслення зробили автори
дослідження.