Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності

Це наукове дослідження присвячено вивченню української моделі цивільної конфіскації необґрунтованих активів, зокрема питанню щодо забезпечення захисту права власності крізь призму міжнародних стандартів та кращої практики.