Проєкти

Моніторинг комітетів Верховної Ради

Інститут законодавчих ідей провів незалежний громадський моніторинг результативності комітетів Верховної Ради України (ВРУ) та стану їх взаємодії зі стейкхолдерами протягом 2020 року. Дослідження відображає оцінку результативності діяльності кожного комітету ВРУ за 27 показниками законопроєктної, контрольної та організаційної функцій, на основі якої сформовано 14 рейтингів комітетів ВРУ.

13

Антикорупційна експертиза підзаконних нормативно правових актів у співпраці з НАЗК

Не усе регулювання суспільних відносин здійснюється законами. Тому, ми розуміємо важливість проведення антикорупційної експертизи підзаконних нормативно-правових актів для їх доопрацювання з метою усунення корупційних ризиків.

14

Цивільна конфіскація та незаконне збагачення

Інститут законодавчих ідей дослідив практику застосування, проблематику, поточний стан, перспективи та міжнародний досвід функціонування інституту цивільної конфіскації та незаконного збагачення. Аналіз цього питання ми розпочали у 2020 році, коли до Конституційного Суду України члени парламенту направили подання щодо неконституційності окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян

15