Моніторинг комітетів Верховної Ради

Про проєкт:

Інститут законодавчих ідей провів незалежний громадський моніторинг результативності комітетів Верховної Ради України (ВРУ) та стану їх взаємодії зі стейкхолдерами протягом 2020 року. Дослідження відображає оцінку результативності діяльності кожного комітету ВРУ за 27 показниками законопроєктної, контрольної та організаційної функцій, на основі якої сформовано 14 рейтингів комітетів ВРУ.

Тривалість:
2020-2021 роки
Результати:

За середніми показниками результативності у 2020 році змодельовано типовий комітет українського парламенту. Аналіз близько трьох тисяч документів став підґрунтям для надання конкретних рекомендацій для покращення результативності роботи комітетів ВРУ. Дослідження повноти та глибини взаємодії комітетів ВРУ зі стейкхолдерами ґрунтоване на окремих даних про діяльність комітетів та 576 відповідях і 51 глибинних інтерв’ю, отриманих у ході соціологічного опитування представників стейкхолдерів та комітетів ВРУ.

На основі отриманих даних надано конкретні рекомендації для представників комітетів ВРУ та стейкхолдерів, які допоможуть покращити їх взаємодію.