Доступ на 2 мільярдний ринок забезпечення технічними засобами реабілітації. Корупційні ризики та практика їх реалізації

About the project:

Забезпечення ТЗР, яке включає протези, ортези, інвалідні коляски та ходунки, медичні ліжка тощо, є найкоштовнішою частиною видатків держбюджету на підтримку осіб з інвалідністю.

ІЗІ спільно з НАЗК дослідили чи містять чинні норми, які регулюють доступ підприємств до ринку ТЗР корупційні ризики, і якщо так, то як ці корупційні ризики реалізуються на практиці та чи впливають на державне регулювання у вказаній сфері та ринок ТЗР в цілому.

Дослідження є унікальним, адже аналіз практики застосування чинних норм та реалізації державної політики через призму оцінки належності державного регулювання та виявлення існуючих корупційних ризиків у вказаній сфері проводиться вперше. Отримання інформації з багатьох джерел за допомогою різних методів, її аналітичне опрацювання та узагальнення дало змогу надати об’єктивну оцінку існуючій системі допуску до ринку ТЗР, виявити недоліки цього механізму та сформувати конкретні рекомендації задля їх усунення при розробці нового нормативно-правового регулювання вказаної сфери.

Прозора та ефективна система доступу на ринок ТЗР матиме позитивний вплив на забезпечення ТЗР осіб, які цього потребують та ефективне використання державних коштів. 

Duration:
червень 2021 – жовтень 2021
Results:

Ми дослідили усі нормативно-правові акти, які регулюють доступ підприємств до ринку ТЗР станом на 2021 рік, як закони, так і підзаконні акти Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики, а також деякі не юстовані акти.
З метою з'ясування чи мала місце реалізація виявлених корупційних ризиків на практиці та оцінки їх впливу на державне регулювання у вказаній сфері на ринок ТЗР в цілому, ми проаналізували 48 протоколів засідань Експертної комісії Мінсоц, документи Мінсоц щодо регулювання доступу на ринок ТЗР, а також документи інших державних органів, які досліджували вказану сферу, зокрема Рахункової палати (далі - РП), Державної регуляторної служби України (далі - ДРС).

Додатково використано метод опитування, який полягав в анкетуванні підприємств, які здійснюють діяльність на ринку ТЗР, внаслідок якого отримано відповіді 26 підприємств (25% від усіх представників галузі, які забезпечують ТЗР за державні кошти). Проведо більше 20 глибинних інтерв’ю з представниками як приватних, так і державних підприємств (на умовах анонімності), а також представниками різних органів державної влади. Окремо було проведено фокус-групу з 25 представниками громадських організацій осіб з інвалідністю та ринку.

Наразі готується презентація аналітичного дослідження, яке стане емпіричною базою для удосконалення державної політики щодо забезпечення осіб з інвалідністю ТЗР.