АнтикорКомітет врахував зауваження Інституту законодавчих ідей до законопроєктів!

За результатами засідання Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, яке відбулося 6 липня, враховано 4 висновки антикорупційної експертизи нашої команди!
Члени Комітету розглянули 9 законопроєктів, кожен з яких наші експерти проаналізували на вміст корупційних ризиків.
Результати нашого аналізу законопроєктів:
– 4 позитивних висновки до законопроєктів;
– 5 законопроєктів з негативним висновком антикорупційної експертизи.
Члени Комітету обговорили законопроєкти та врахували зауваження наших експертів. А саме:
  • №5052 – щодо надання надмірних дискреційних повноважень Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, яке зможе діяти на власний розсуд в частині віднесення певної території до категорії радіаційно небезпечних земель.
  • №4428 – зауваження щодо наявності оціночного поняття «належним чином засвідчений переклад». Однак, не зрозуміло хто саме має право визнавати належність такого перекладу та за якими критеріями.
  • №4219 – щодо надмірних повноважень органу, який визначатиме можливість продовження строку спеціального водокористування (надання такого дозволу на власний розсуд), а також нечіткості адміністративних процедур – відсутність підстав прийняття такого рішення та невизначеність строків.
  • №4394д – щодо необхідності конкретизувати об’єм інформації, документів і матеріалів, який можуть запитувати та одержувати орган державного фінансового контролю. А також необгрунтоване використання оціночних понять.
Дякуємо Антикоруційному комітету за співпрацю та продовжуємо аналізувати законопроєкти на вміст корупціогенних факторів.